Update.

De mogelijke gevolgen van een afwijkende peildatum in een pensioenregeling.

Hans van den Berg, Fiscale Zaken. 17 februari 2016

Het aanpassen van gegevens in een pensioenregeling gebeurt meestal op één vaste peildatum: 1 januari. Bij Angelsaksische ondernemingen gelden vaak andere boekjaren. Loonaanpassingen lopen dan niet gelijk met een kalenderjaar. Is in een pensioenregeling een andere peildatum ook mogelijk?

Kans op bovenmatige regeling

Een andere peildatum kan fiscaal gevaarlijk zijn. Met name voor een regeling waarbij de toezegging dicht tegen het fiscaal maximum ligt. Dit heeft te maken met de franchise die, net zoals  bijna alle fiscale gegevens, jaarlijks wijzigt per 1 januari. Wordt de franchise in de regeling op een andere datum aangepast? Dan kan er een bovenmatige regeling ontstaan. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld.

Voorbeeld middelloon pensioenregeling

Ouderdomspensioen: Jaarlijkse opbouw 1,857%
Franchise: 100/75 AOW gehuwd (2015: € 12.642)
Peildatum: 1 juli

Pensioengevend loon per 1 januari 2015 : € 34.642
Opbouw ouderdomspensioen (€ 34.642 – € 12.642) x 1,875% = € 412,50
Op 1 juli 2015 is het pensioengevend jaarloon verhoogd naar: € 35.953
Opbouw ouderdomspensioen (€ 35.953 – € 12.642) x 1,875% = € 437,08

Op 1 januari 2016 is de franchise wettelijk verhoogd naar € 12.953. De franchise in de regeling is pas op 1 juli 2016 verhoogd. Tot 1 juli 2016 wordt een te lage franchise gehanteerd. Hierdoor is  fiscaal te veel opgebouwd over (€ 12.953 – € 12.642) = € 311.

Gevolgen bovenmatige regeling

Een bovenmatige regeling heeft grote gevolgen. De waarde van de totale pensioenaanspraak wordt progressief belast (max. 52%). Daarnaast moet de werknemer revisierente betalen (standaard 20%).

Het risico op een bovenmatige regeling kan uiteraard worden voorkomen door 1 januari als peildatum aan te houden. Een andere peildatum dan 1 januari betekent niet automatisch een risico op een bovenmatige regeling. Is de franchise in een regeling bijvoorbeeld 10% hoger dan de fiscaal minimum franchise? En de franchise in de regeling wordt jaarlijks geïndexeerd? Dan is het zeer onwaarschijnlijk dat met een afwijkende peildatum een bovenmatige regeling ontstaat. De kans dat de franchise in een jaar met meer dan 10% stijgt, is vrijwel nihil. Bovenstaande heeft niet alleen betrekking op het ouderdomspensioen. Het is verstandig  om ook het partner- en wezenpensioen te bekijken. Zeker als dit als zelfstandig pensioen (en niet als een afgeleide van het ouderdomspensioen) is vormgegeven. Het is ook verstandig  om een netto pensioenregeling te bekijken, waarbij de aftoppingsgrens op een andere datum dan 1 januari wordt aangepast. Ook hierbij bestaat de kans op bovenmatigheid.

Zwitserleven kent een standaard peildatum van 1 januari. Afwijkingen hierop komen soms voor. Hiervoor gelden dan wel specifieke eisen. Dit kan onder andere pas nadat het risico op bovenmatigheid is onderzocht.

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Oude reacties

Rosemarie van der Velden - 1031 dagen geleden

De oplossing is simpel, hanteer altijd de franchise van 1 januari van het kalenderjaar, ongeacht wanneer de peildatum voor de salarissen valt. Geen fiscaal probleem maar kennelijk een administratieve kwestie.

Martijn Visser - 1030 dagen geleden

Een met Roos! Slechts de peildatum van de franchise is van belang in deze vermeende bovenmatigheid; niet de peildatum van het salaris. Bij werkgevers met een andere salarismutatiedatum dan 1 januari bestaat vaak nadrukkelijk de behoefte om af te wijken van de stringente 1 januari van pensioenuitvoerders. Fiscaal is dat ook geen enkel probleem. De uitvoerder moet alleen wel natuurlijk de franchise op tijd aanpassen (en is het ook niet zo bedoeld in het reglement...?)

Erik Kuijpers - 1030 dagen geleden

De kans op bovenmatigheid in de nettopensioenregeling gaat naar mijn idee alleen op als in de fiscaal gefacilieerde pensioenregeling wel rekening wordt gehouden met een peildatum van 1 januari. In dat geval zal namelijk bij een stijging van de aftoppingsgrens dubbel pensioen worden opgebouwd gedurende de periode 1-1 tot 1-7.

Wordt zowel in de fiscaal gefacilieerde regeling als in de nettopensioenregeling 1-7 als peildatum gehanteerd, dan bouw je in de nettoregeling iets meer op en in de fiscaal gefacilieerde regeling iets minder. Voor de fiscus eigenlijk alleen maar gunstig. De vraag is wel of je met de vrijstelling in box 3 in de knoei komt, omdat je in de nettoregeling eigenlijk iets te veel spaart.

Hans van den Berg - 1030 dagen geleden

Roos, Martijn en Erik: bedankt voor jullie reacties. Ik concludeer hieruit dat jullie het eens zijn met mijn stelling dat het vanuit fiscale optiek veilig is om regelingen die dicht tegen het fiscaal maximum aanliggen jaarlijks per 1 januari aan te passen en ook dat deze stelling generiek en niet specifiek geldt.

Edwin - 1030 dagen geleden

Goedemiddag Rosemarie, Martijn, Erik, Administratief is het geen issue, maar wel iets om scherp op te zijn. Administratief wordt voor de franchise peilmaand januari afgesproken. (We kunnen afwijken, maar let dan op artikel van Hans.) De franchise wordt dan tijdig aangepast en voorkomt bovenmatigheid. Salarissen kunnen, indien afgestemd met Zwitserleven, maandelijks worden aangepast. Probleem opgelost!

Lees ook