Update.

'Algemeen Pensioenfonds is geen heilige graal.'

Geert de Vries. Fotografie: Marco van Buuren. 24 mei 2016

Zwitserleven ziet voorlopig af van de oprichting van een Algemeen Pensioenfonds (APF). Dat maakte Arjen van Zanten, directeur Zwitserleven PPI, onlangs bekend tijdens het pensioenseminar Op&Top Pensioen. Een opvallend besluit, omdat het bedrijf hiermee afwijkt van de koers van andere pensioenaanbieders in de markt. Nog verrassender is dat Zwitserleven PPI in eigen keuken een innovatief DC-product met zekerheid ontwikkelt. De introductie volgt na de zomer, onder de naam Zwitserleven Nu Pensioen Plus!. Arjen van Zanten: ‘Deze oplossing is beter en duurzamer voor onze klanten, werkgevers en hun werknemers.’  

Zwitserleven richt geen APF op. Hoezo dit besluit?

‘Om mogelijke misverstanden meteen weg te nemen: een APF kan een prima werkend product zijn, wij zetten ons er dan ook absoluut niet tegen af. We hebben alle mogelijkheden zorgvuldig onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat een APF niet in het belang is van onze klanten en hun deelnemers. Onze focus ligt op de markt van beschikbare premieregelingen (DC). En dat blijft zo, want DC-regelingen hebben de toekomst.  Door de lage rente en de vergrijzing zijn salaris/diensttijdregelingen (DB) bijna niet meer te betalen. Steeds meer werkgevers willen daarom overstappen van DB naar DC. Voor deze doelgroep is een APF naar onze mening minder geschikt. Voor ondernemingspensioenfondsen ligt dat anders. Voor hen kan de switch naar een APF een stap vooruit zijn. Wij zijn echter niet actief in de Opf-markt en onze organisatie is hier niet op ingericht.’

Je geeft een garantie of geen garantie. Een zachte garantie is net als een beetje zwanger; dat bestaat niet.

Waarom leent een APF zich minder voor verzekerde regelingen? 

‘Als Zwitserleven willen wij onze klanten en hun werknemers een goed, helder en eenvoudig te begrijpen pensioen bieden. Daar staan we voor. Met een APF kunnen we deze belofte onvoldoende waarmaken; het is in onze ogen vrij complex en daarmee geen heilige graal. Om verschillende redenen. Ten eerste is het een ingewikkeld vehikel om op te richten. En ook nog eens bijzonder complex om aan deelnemers uit te leggen. De praktijk spreekt wat dat betreft boekdelen. Er zijn grote partijen die hun plan voor een gezamenlijk APF alweer hebben ingetrokken, omdat het ze niet lukt de zaak rond te krijgen. Daarnaast, en dat is nog veel belangrijker, lopen deelnemers bij een APF meer risico. Een APF biedt namelijk zachte garanties en kan net als andere pensioenfondsen ‘afstempelen’ bij een premietekort. Een verzekeraar mag dat niet. De overstap van een verzekerde regeling naar een APF kan door de lagere premie interessant lijken, maar daar staat een extra financieel risico tegenover. Want het premieverschil moet ergens vandaan komen en gratis geld bestaat niet. Iemand gaat dus de rekening betalen en dat is de deelnemer. Dit staat haaks op onze visie: je geeft een garantie of geen garantie. Een zachte garantie is net als een beetje zwanger; dat bestaat niet.’

Geen Zwitserleven APF dus. Wat dan wel?

‘Na de zomer komen we aanvullend op onze bestaande beschikbare premieregelingen met het Zwitserleven Nu Pensioen Plus!. Een nieuw, innovatief DC-product, dat deelnemers meer zekerheid en duidelijkheid biedt over de hoogte van het te verwachten pensioen. We zijn nog volop bezig met de ontwikkeling, dus ik kan hier niet alle details vertellen. Kort samengevat biedt het product een unieke combinatie van vervroegd inkopen en doorbeleggen na de pensioendatum. Het werkt in grote lijnen als volgt: bij deelnemers die hiervoor kiezen, wordt vanaf een aantal jaar voor de pensioenleeftijd iedere maand een klein deel van de beleggingspot verkocht. Hiermee kopen we pensioen aan. Dit pensioen is gegarandeerd en keren we na de pensioendatum maandelijks uit. Zo krijgt de deelnemer naarmate de pensioendatum dichterbij komt steeds meer zekerheid over de hoogte van zijn gegarandeerde pensioen. Hoeveel pensioen op de pensioendatum is ingekocht, bepaalt de werknemer zelf. De ultieme zekerheidszoeker kan kiezen voor maximale inkoop. Maar  minder kan ook. Bij een aantal scenario’s is het mogelijk om het resterende kapitaal na de pensioendatum optimaal met de lifecycle door te beleggen. Dit in lijn met de nieuwe Wet verbeterde premieregeling, die naar verwachting op 1 augustus in werking treedt. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit nieuwe DC-product een betere en duurzamere oplossing bieden aan onze klanten en hun werknemers. Bovendien kunnen we hiermee krachtig concurreren met APF-aanbieders en andere verzekeraars en kunnen we die klanten helpen om van DB naar DC over te stappen.’

Voor welke klanten is het nieuwe product bedoeld?

‘Het is bij uitstek geschikt voor werkgevers die van een DB-regeling willen overstappen naar een DC-regeling en daarbij zoveel mogelijk zekerheid willen bieden aan hun werknemers. Enerzijds vanuit goed werkgeverschap naar het personeel, anderzijds om het overleg met de ondernemingsraad soepel te laten verlopen. Daar is ons product echt ideaal voor. Tegelijk is het ook een uitstekend alternatief voor werkgevers die al een beschikbare premieregeling hebben, maar meer zekerheid willen bieden over het te verwachten pensioen. Veel werknemers weten nu niet wat ze aan het eind van de rit krijgen. Na de marktintroductie richten we ons overigens allereerst op klanten die hun pensioencontract eind 2016 moeten verlengen. First things first.’ 

Wat betekent jullie nieuwe DC-product voor pensioenadviseurs?

‘Wij merken dat steeds meer adviseurs PPI-minded worden en hun koudwatervrees van zich afschudden. Dat is een positieve ontwikkeling. De pensioenmarkt wordt steeds meer gedomineerd door PPI’s en dat biedt kansen voor de pensioenadviseurs van de toekomst: professionele financiële planners die werkgevers en werknemers proactief helpen en ondersteunen. Juist werkgevers die willen overstappen van DB naar DC of zich hierop oriënteren, hebben dringend behoefte aan deskundig advies. Met ons nieuwe DC-product hebben pensioenadviseurs een unieke propositie in handen om hun toegevoegde waarde te bewijzen en hun relaties te behoeden voor onverstandige keuzes. Dat bleek ook bij onze presentaties van product aan panels van werkgevers en adviseurs. De reacties waren in beide kringen unaniem enthousiast.’

 

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Oude reacties.

Mike Baker - 878 dagen geleden

Vraag: het inkopen van gegarandeerd pensioen kost geld. Wat is de prijs die Zwitserleven voor deze garantie vraagt?

Elwin Smit - 878 dagen geleden

Die prijs zal wisselen afhankelijk van de rentestand waarop het stukje pensioen wordt ingekocht. Het voordeel voor Zwitserleven van deze variant is dat je normaal gesproken op de pensioendatum 1 omzetting hebt van het kapitaal naar een pensioenuitkering. Je bent vrij om te kiezen waar je dat doet, bij Zwitserleven of bij een andere verzekeraar. Door nu die omzetting in stukjes te doen en deze stukjes steeds alvast bij Zwitserleven onder te brengen verzekert Zwitserleven zich van jouw klandizie. En als je al een stukje hebt staan is het voor velen "wel zo makkelijk" om de overige stukjes pensioenuitkering ook bij Zwitserleven aan te kopen.

Lees ook