Webinars.

Webinars.

De start van de nieuwe, klantgerichte organisatie betekent ook een kantelpunt in de dienstverlening naar en communicatie met onze klanten en adviseur. Daarbij hoort ook een andere manier van communiceren. We zijn dan ook sinds kort gestart met het organiseren van Webinars. Dit is een vernieuwende en eigentijdse manier van communiceren en om met jullie het dialoog te voeren over bepaalde onderwerpen.

Op koers met Zwitserleven.

Tijdens dit webinar hebben we onze klanten meegenomen in onze kijk op de toekomst en de strategie van Zwitserleven. We hebben stil gestaan bij onze jaarcijfers van 2017 en de situatie rondom onze aandeelhouder Anbang. We hebben de nieuwste proposities van Zwitserleven toegelicht en ingezoomd op belangrijke thema's zoals de nieuwe privacy wetgeving die in mei van kracht is gegaan. Kijk hier het webinar nog eens terug.

DigiNieuwz.

Blijf op de hoogte over de webinars met de nieuwsbrief DigiNieuwz. Diginieuwz is de nieuwsbrief voor de adviseur. Met informatie over producten, beleid, proces en evenementen.