Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven stopt met het aanbieden van het 'Zwitserleven DGA Pensioen' (inclusief de mogelijkheid om het in eigen beheer verzekerde pensioen over te dragen naar een garantieproduct) en 'Zwitserleven DGA Risicoverzekering'

Waarom deze verandering?

De lage rentestand en de hiermee samenhangende opslag in de vorm van de rendementscorrectie maakt het product 'DGA Pensioen' relatief duur.
En het product kent geen mogelijkheid voor extra rendement of winstdeling.
Wij vinden het daarom niet in het belang van de DGA om het product nog langer in de markt te houden. Dit besluit heeft geen gevolgen voor mutaties voor bestaande traditionele DGA polissen. Deze blijven wij op de vertrouwde manier verwerken. Wilt u toch een DGA verzekeren? Op dit moment bieden wij ook nog het 'Zwitserleven DGA BelegPensioen' aan.