Uitbreiding Zwitserleven Nu Pensioen.

Het Zwitserleven Nu Pensioen is uitgebreid met een extra mogelijkheid waar de werkgever voor kan kiezen. Naast het indexeren van het partner- en wezenpensioen wordt de mogelijkheid toegevoegd om de beleggingswaarde van de deelnemer te laten vervallen aan Zwitserleven bij overlijden met als gevolg een hoger ouderdomspensioen.

De werkgever kiest uit een van de twee mogelijkheden. De gekozen optie wordt vastlegt in het pensioenreglement. Hieronder een korte toelichting op de twee mogelijkheden.

Wat hebben we nu?

De beleggingswaarde van deelnemers die overlijden tijdens dienstverband of een periode van arbeidsongeschiktheid, wordt gebruikt voor indexatie van het partner- en wezenpensioen.

Uitbreiding: beleggingswaarde laten vervallen

De beleggingswaarde van de deelnemer vervalt aan Zwitserleven bij overlijden. De deelnemer ontvangt hiervoor een 'vergoeding' in de vorm van bonusunits. Deze bonusunits worden iedere maand toegevoegd aan de beleggingswaarde. Hierdoor is de beleggingswaarde op pensioendatum hoger. Bij overlijden voor de pensioendatum wordt alleen het verzekerde nabestaandepensioen uitgekeerd.

Goed om te weten

  • In de offertesoftware kunt u nu kiezen welke optie u uw relatie wilt adviseren.
  • Heeft u een werkgever die al een Zwitserleven Nu Pensioen heeft afgesloten voor zijn personeel en de regeling op dit punt wilt wijzigen? Dat kan. De kosten voor het aanpassen vindt u in de dienstencatalogus.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft, neem contact op met uw contactpersoon van Zwitserleven.