Nieuwe factoren voor uitruil en afkoop van pensioen.

Vanaf 1 januari 2019 gelden voor de pensioenverzekeringen van Zwitserleven nieuwe factoren voor uitruil en afkoop van pensioen

Wat betekent dit?

Werknemers mogen een aantal zaken binnen de pensioenregeling bij Zwitserleven zelf kiezen. Zij kunnen hun pensioen bijvoorbeeld eerder of later in laten gaan. Maar ook kiezen voor meer of minder partnerpensioen. Kiest de werknemer hiervoor? Dan rekenen we het pensioen om met factoren. Deze veranderen per 1 januari 2019. U leest meer over de gevolgen voor de werknemer in de voorbeeldbrief. De nieuwe factoren kunt u vinden op bij de veelgestelde vragen.

Waarom veranderen we dit?

Als we het pensioen voor werknemers uitstellen of eerder in laten gaan, mogen we hiermee geen winst of verlies maken. Daarom kijken we regelmatig of onze factoren nog goed zijn.

Communicatie naar werkgevers

De bijlage 'Uitruil en afkoop pensioenen' is onderdeel van het pensioenreglement. We informeren de werkgever per brief over de nieuwe factoren. Kijk hier voor een voorbeeld van de brief.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon.