Naar 2019.

Zoals u heeft gemerkt zijn wij druk bezig met het klaarzetten van de verlengingsvoorstellen voor uw klanten. We helpen u graag de pensioenregelingen zorgeloos te verlengen. Samen met uw accountmanager maakt u duidelijke afspraken over wat u doet en wat wij doen.

We willen u nu alvast informeren over onze planning. Hieronder ziet u in één oogopslag wanneer u meer informatie krijgt. Zo weet u precies wanneer u wat van ons kunt verwachten.

De planning op hoofdlijnen

Vanaf mei 2018

Juli – oktober 2018

Oktober – december 2018

2019

Aankondigingsbrief ‘einde van de contractperiode’.

 

U ontvangt een kopie.

Verlengingsvoorstel staat voor u klaar.

U ontvangt een mail op het moment dat het voorstel klaar staat.

Is de werkgever akkoord met het verlengingsvoorstel? Dan ontvangen we graag de ondertekende documenten.

Inregelen nieuwe pensioenregeling.

 

Stopzetten oude pensioenregeling.

Afstemmen uitgangspunten van het verlengingsvoorstel.

Reactie op verlengingsvoorstel.

 

Informeren van de werknemers.

 

U kunt eventuele aanpassingen op het verlengingsvoorstel verwerken.

 

 

Belangrijke wijzigingen in onze producten

Algemeen

Premievolume bepaalt de prijs

Heeft de pensioenregeling bij Zwitserleven een jaarpremie van meer dan € 150.000? Dan berekenen we een prijs op maat. Uw accountmanager regelt dit voor u.

Heeft de pensioenregeling bij Zwitserleven een jaarpremie van € 150.000 of minder? Dan gaan we uit van kortingen die afhankelijk zijn van het premievolume.

Verlaging van de doorsneepremie voor het wezenpensioen

We verlagen de premie voor het systeem ‘onbepaalde partner’. De doorsneepremie voor het wezenpensioen gaat zelfs met 50% omlaag!

Beschikbare premieregelingen

Voortaan ‘Onbepaalde partner’

Is het partner- en wezenpensioen en/ of het nabestaanden-overbruggingspensioen verplicht (mee)verzekerd binnen de pensioenregeling? Dan gaan we in het verlengingsvoorstel altijd uit van ‘onbepaalde partner’. Dit zorgt ook bij kleinere werkgevers voor meer gemak.

Rendementsgarantie 1% stopt voor nieuwe premie

Vanaf 1 januari 2019 vervalt binnen het Zwitserleven Exclusief Pensioen voor nieuwe premie en switches de mogelijkheid van ‘RendementsGarantie 1%’. Deelnemers die nu in RendementsGarantie 1% beleggen kunnen nieuwe premie beleggen in een van de andere fondsen die wij aanbieden.

Deelnemers die meer zekerheid willen over het te bereiken pensioen kunnen kiezen voor de ZekerheidZwitch. Meer informatie hierover vindt u in de Bijlage ZekerheidZwitch.

Nieuwe lifecycles

In juli 2018 verbeteren we het Zwitserleven Lifecycle Model. Hierdoor benutten we nog beter de kans op een goed rendement. De kans op een hoger pensioen voor de werknemers neemt hiermee toe. In het Lifecycle Model hebben we meer risico toegevoegd en gezorgd voor een betere afbouw.

Lees meer over de verbeterde lifecycles in het Nieuwsbericht Verbeterde Lifecycles op onze website. Vraag er ook gerust naar bij uw accountmanager.

Middelloonregelingen

Nieuwe tariefstructuur voor i-Pensioen Middelloon

Ook in 2019 biedt Zwitserleven ‘middelloon’ aan. Uiteraard wel tegen een juiste kostenvergoeding. Onze tariefstructuur wijzigt.
Ook eindloonregelingen zijn soms nog mogelijk.

Wilt u meer informatie? Vraag er gerust naar bij uw accountmanager.

BudgetControle

Wil de werkgever meer grip hebben op de uitgaven voor zijn middelloonregeling? Dan is BudgetControle binnen i-pensioen Middelloon een goede optie! De werkgever maakt vooraf de afspraak met zijn werknemers over de maximale hoogte van de pensioenpremie. Er is namelijk een budgetgrens in de vorm van een percentage van de jaarlijkse loonsom. Dreigen de pensioenpremies hoger te worden dan de budgetgrens? Dan wordt het toekomstig op te bouwen pensioen volgens een vaste methode verlaagd.

Het uiteindelijke pensioen van de werknemers kan hierdoor lager uitkomen. Daarom is goede communicatie essentieel. Het moet voor de werknemers vooraf volstrekt helder zijn dat er een budgetgrens is, wat er gebeurt als die dreigt te worden overschreden en hoe dit gebeurt. Daarom moet BudgetControle worden opgenomen in de pensioenovereenkomst met de werknemers.

Wilt u meer informatie? Vraag er gerust naar bij uw accountmanager

Dit zijn de veranderingen op hoofdlijnen. Met ons verlengingsvoorstel heeft u een compleet beeld.

Website ‘naar 2019’

Op zwitserleven.nl/naar2019 vindt u alle informatie over de verlengingen van 2019. Ook vindt u er overzichten van de pensioencontracten in uw Zwitserleven-portefeuille die in 2019 verlengen. Met deze site heeft u altijd actuele productinformatie en inzicht in de planning. Ook vindt u hier de verschillenanalyses. Daarin staat op hoofdlijnen wat de verschillen zijn tussen onze actuele pensioenproducten en het pensioenproduct dat de werkgever nu heeft.

We wensen u veel succes met de begeleiding van uw klanten naar een nieuw pensioencontract. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager.