Beleggingsmix aanpassen aan een variabele uitkering.

Vorig jaar heeft Zwitserleven aangekondigd in de loop van 2018 twee nieuwe mogelijkheden aan te bieden voor werknemers met een premieregeling. De eerste mogelijkheid is: 'voorbereiden op een variabele uitkering'. De tweede mogelijkheid is om vóór de pensioendatum al ouderdomspensioen te kopen (de ZekerheidZwitch). Werknemers die binnen 15,5 jaar met pensioen gaan, kunnen nu hun keuze aangeven op hun persoonlijke website.
Een eerste kleine groep werknemers is hierover al geïnformeerd via een brief. Het gaat om werknemers die precies over 15,5 jaar met pensioen gaan. Alleen werkgevers die een werknemer hebben die over 15,5 jaar met pensioen gaat, hebben een bericht ontvangen in de berichtenbox. Onze oprechte excuses dat we de werknemers en de werkgevers eerder hebben geïnformeerd.

Blijven beleggen na pensioendatum

Door de Wet verbeterde premieregeling heeft de werknemer ook na de pensioendatum de mogelijkheid om te blijven beleggen. Hierdoor wordt de beleggingshorizon verlengd waardoor het beleggingsrisico minder snel wordt afgebouwd. De werknemer kan door deze wet 15,5 jaar voor de pensioenrichtdatum al een voorlopige keuze maken tussen een (gedeeltelijk) vast pensioen of een (gedeeltelijk) variabel pensioen en zijn beleggingsmix hierop 15 jaar voor de pensioenrichtdatum laten aanpassen.

Kiezen voor meer risico en een hoger rendement?

Is de werknemer bereid om meer risico te nemen? Dan kan hij kiezen voor een variabel pensioen. De werknemer belegt dan ook door na de pensioenrichtdatum. Afhankelijk van de beleggingsresultaten en de marktrente is er kans op een hoger pensioen. Maar ook op een lager pensioen. 15,5 jaar voor pensioenrichtdatum kan de werknemer zijn voorlopige keuze aan ons doorgeven.

Beleggerprofiel voorbereiden op variabele uitkering

Bij een voorkeur voor een variabele uitkering bouwen we het beleggingsrisico minder snel af dan bij een vast pensioen. Hoe snel we afbouwen is afhankelijk van het beleggerprofiel. Uit de antwoorden op de vragenlijst die gesteld worden om het beleggerprofiel vast te stellen, blijkt welk deel van de beleggingswaarde we moeten voorbereiden op een variabele uitkering. Hier passen we de beleggingsmix op aan. Op de pensioendatum kiest de werknemer definitief voor een vast of een variabel pensioen. Of een combinatie van beiden.

Kiezen voor meer zekerheid met de ZekerheidZwitch

Is de werknemer op zoek naar zekerheid en meer duidelijkheid over het pensioen-inkomen van later? Dan kan hij kiezen voor de ZekerheidZwitch binnen Profiel Beleggen of Vrij Beleggen. Voor de pensioenrichtdatum koopt de werknemer maandelijks met een deel van zijn beleggingen een gegarandeerd ouderdomspensioen en partnerpensioen aan. Hoe dichter bij de pensioenrichtdatum, hoe meer zekerheid over de hoogte van het pensioen-inkomen. Als het pensioen met de ZekerheidZwitch is ingekocht, is het pensioen gegarandeerd en kan het niet meer gewijzigd worden.

Beleggerprofiel voor ZekerheidZwitch

Om een gegarandeerd pensioen aan te kopen is ook een beleggerprofiel nodig. De werknemer vult hiervoor een vragenlijst in op zijn persoonlijke website. Hiermee worden zijn of haar voorkeuren en risicobereidheid bepaald. De uitkomst van de vragenlijst bepaalt voor welk deel van de beleggingswaarde er gegarandeerd ouderdomspensioen en partnerpensioen ingekocht wordt voor de pensioendatum.

Hoe informeren we de werknemers en werkgevers?

De werkgevers informeren we binnen twee weken via het werkgeversportaal over de keuzemogelijkheden. Daarnaast schrijven we elke maand werknemers aan die over 15,5 jaar de pensioenrichtdatum bereiken. Als werknemers graag op een eenvoudige manier uitleg willen over de mogelijkheden, dan hebben we hiervoor animaties ontwikkeld. De animatiefilmpjes 'Voorbereiden op een variabel pensioen' en de ZekerheidZwitch vinden de werknemers op zijn of haar persoonlijke website.

Meer informatie

Door te klikken op 'Voorbereiden op variabele uitkering', 'ZekerheidZwitch', en 'Beleggerprofielen', heeft u meer gedetailleerde informatie over de mogelijkheden.
Wilt u zelf ervaren hoe de keuzemogelijkheden werken? Gaat u dan naar de persoonlijke website van de werknemer. Hiervoor heeft u uiteraard wel toestemming nodig van de werkgever en werknemer.

Wat kunt u nog meer van ons verwachten?

De komende periode ontvangt u nog meer informatie. Zo gaan we bijvoorbeeld de vragen die binnen komen verzamelen en maken we er vraag en antwoorden van.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met uw external- of internal accountmanager. Hij of zij beantwoordt graag uw vragen.