Vroegpensioenfonds Technische Groothandel brengt aanspraken onder bij Zwitserleven.

Zwitserleven door overname vroegpensioenaanspraken VPTech weer actieve speler op de buy-outmarkt.

Amstelveen, 22 maart 2017– Zwitserleven neemt de pensioenaanspraken van VPTech over. VPTech is het bedrijfstakpensioenfonds voor de vroegpensioenregeling voor personeel in de technische groothandel. In totaal neemt Zwitserleven alle verplichtingen van de 44.000 polissen over. De overname zorgt voor een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Zekerheid creëren

Kees de Wit, bestuursvoorzitter van VPTech: ‘Het doel van ons vroegpensioenfonds is om onze deelnemers te voorzien van een zo goed mogelijk tijdelijk inkomen voor later. Onderdeel van het strategische beleid is om naar alternatieven te kijken. Een alternatief is om de aanspraken onder te brengen bij een verzekeraar. Na een uitgebreide marktverkenning is Zwitserleven als beste geselecteerd. Door de rechten bij Zwitserleven onder te brengen creëren we zekerheid voor onze deelnemers. Bovendien krijgen onze deelnemers door de overname een gegarandeerde jaarlijkse verhoging van 1,4%.’

Win-winsituatie

Hans Visser, general manager Pensioenen bij Zwitserleven: ‘Door de overname van de portefeuille is het voor VPTech mogelijk om de opgebouwde aanspraken gegarandeerd jaarlijks te verhogen met een vast percentage. De buy-out is onderdeel van de groeistrategie van Zwitserleven. De schaalvergroting stelt ons in staat om efficiënter te gaan werken en daarmee onze klanten nog meer voordeel te bieden. De overname zorgt daarmee voor een win-winsituatie voor zowel de deelnemers van VPTech als voor Zwitserleven.’

Actieve speler op de buy-outmarkt

Er zijn steeds minder partijen actief in de buy-outmarkt. Mede doordat veel verzekeraars gestopt zijn met het inkopen van traditionele aanspraken (Defined Benefits). Door de overname van bedrijfstakpensioenfonds VPTech wordt Zwitserleven weer een actieve speler op de buy-outmarkt. Visser: ‘Jaren geleden waren we ook al actief op de buy-outmarkt. Door omstandigheden hebben we ons toen teruggetrokken uit die markt. Maar omdat we nu meer financiële mogelijkheden hebben, willen we buy-outs weer onderdeel maken van onze groeistrategie. We zijn dan ook erg trots op de overname van de aanspraken van VPTech en we hopen in de nabije toekomst meer pensioenfondsen te mogen verwelkomen.’

Over VPTech

De bedrijfstak voor de Technische Groothandel had van 2000 tot en met 2005 een vroegpensioenregeling. De regeling wordt uitgevoerd door Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel (VPTech). De vroegpensioenregeling is door gewijzigde wetgeving per 1 januari 2006 beëindigd.

Over Zwitserleven

Zwitserleven is al meer dan 100 jaar de verzekeraar voor inkomen, nu en later. Als gespecialiseerde pensioenverzekeraar biedt Zwitserleven haar klanten een gevarieerd pakket diensten en producten. We willen mensen helpen hun financiële toekomst vorm te geven; een gevoel van onbezorgd genieten. Beter bekend als “Het  Zwitserleven Gevoel”.  Zwitserleven belegt zoveel mogelijk in duurzame fondsen met oog voor mens en milieu. We zijn er dan ook trots op dat Zwitserleven al 4 keer op rij is uitgeroepen tot de verzekeraar die het meest verantwoord belegt.