Samen naar 2018!

Het is tijd om met de verlengingen van 2018 aan de slag te gaan. In dit bericht geven wij u alvast een blik op wat u nog meer kunt verwachten en hoe wij u daarbij gaan helpen. Hieronder ziet u in één oogopslag wanneer u meer informatie krijgt.

De planning op hoofdlijnen

Mei Werkgevers krijgen informatie over de verlengingen. Wij verwijzen naar u voor  advies. U ontvangt een kopie.
Mei U ontvangt meer informatie over de verlengingen.
Juni-september U krijgt de verlengingsvoorstellen.
Juni-oktober Uw relaties krijgen meer informatie over andere aanpassingen per 2018. U krijgt voorstellen voor alle aanpassingen.
December-juni 2018 U ontvangt een bevestiging van alle aanpassingen.

Zorgeloos verlengen van de pensioenregeling

We helpen graag uw pensioenregeling zorgeloos te verlengen! Uw accountmanager maakt samen met u duidelijke afspraken over wat u en wat wij doen voor de bestaande contracten, de offertes en de nieuwe contracten. Zo weet u precies wanneer u wat van ons kunt verwachten.

Andere aanpassingen per 2018

Pensioenleeftijd 68 De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog naar 68. Daarom gaan we bij al onze verlengingsvoorstellen al uit van deze nieuwe leeftijd. We bekijken op dit moment hoe we deze nieuwe pensioenleeftijd het beste kunnen verwerken.

ZekerheidZwitch en voorbereiden op variabel pensioen nu ook voor Zwitserleven Exclusief Pensioen

Vorig jaar introduceerden we Zwitserleven Nu Pensioen met de innovatieve ZekerheidZwitch. Hiermee kan de werknemer al vóór de pensioendatum iedere maand een deel van het pensioen kopen. En we boden de mogelijkheid om voor te bereiden op een variabel pensioen. We passen dan de beleggingsmix aan, zodat de werknemer ook na zijn pensioendatum kan blijven beleggen. Het Zwitserleven Exclusief Pensioen heeft deze twee opties nu ook. En we hebben deze nog verder uitgebreid:

  • De deelnemer kan de opties nu onafhankelijk van elkaar kiezen.
  • Hij kan op elk gewenst moment zijn beleggingswaarde omzetten naar een uitgesteld pensioen.
  • Hij heeft meer mogelijkheden om een goede keuze te maken tussen zekerheid over zijn pensioen en hoeveel risico hij wil lopen.

Ook klanten met een premievrije verzekering krijgen de mogelijkheid om voor te bereiden op een variabel pensioen.

Alle informatie en portefeuille overzichten komen op een speciale website: naar 2018.

Eind mei vindt u op onze website ‘naar2018’ alle informatie over verlengingen en andere aanpassingen. Ook vindt u er overzichten van de contracten in uw Zwitserleven portefeuille die in 2018 verlengen. Of waar een aanpassing nodig is. Via deze speciale website heeft u altijd actuele productinformatie en inzicht in de planning.

Heeft u vragen? Neem dan neem contact op met uw accountmanager.