Omzetting (traditionele) pensioenregeling naar een nieuwe administratie.

Eind vorig jaar informeerden wij u over de omzetting van de pensioenregelingen in uw portefeuille naar een nieuwe administratie.

Zwitserleven vermindert het aantal administratiesystemen. We zetten alle traditionele salarisdiensttijd regelingen om naar één systeem. Welke regelingen dit betreft, kon u al terugvinden op uw portaal. Maar informatie over de aanpassingen van de polissen van de deelnemers ontbrak nog. Daarom hebben we een extra overzicht gemaakt. In dit overzicht ziet u nu ook de oude en nieuwe polisnummers van de deelnemers die omgezet zijn. Krijgt u vragen van deelnemers over hun pensioen bij Zwitserleven? Dan heeft u hiermee de beschikking over de meest actuele polisnummers. De omzetting van de regelingen verloopt in fases. De toekenning van nieuwe polisnummers ook. Daarom actualiseren wij het overzicht  periodiek. Zodat u over de meest actuele informatie beschikt.