Nieuwe voorlopige beschikbare premiestaffels Belastingdienst

De belastingdienst heeft 29 september 2017 nieuwe voorlopige beschikbare premiestaffels gepubliceerd. Deze nieuwe premiestaffels verschillen van de staffels die in maart gepubliceerd zijn. De verschillen zijn klein. De aangepaste premiestaffels zijn berekend op basis van de meest recente overlevingstafels GBM/GBV 2011/2016. In een aantal leeftijdscategorieën is het percentage met 0,1% verhoogd. In de andere leeftijdscategorieën verandert er niets. Voor beide staffels geldt dat er geen risico op fiscale bovenmatigheid of problemen met evenredigheid ontstaat.

De nieuwe premiestaffels zijn nog niet definitief. Daarom passen we al uitgebrachte voorstellen niet aan. Wilt u toch een aangepast voorstel op basis van de nieuwe voorlopige premiestaffels dan is dit mogelijk. Neemt u voor een nieuwe offerte, uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement contact op met uw internal account manager.