Nieuw DGA Pensioen op beleggingsbasis.

Zwitserleven heeft naast een pensioenproduct op basis van een kapitaal bij leven nu ook een product op basis van beleggingen.

Het nieuwe belegpensioen lijkt in veel opzichten op het collectieve product Zwitserleven Exclusief Pensioen. Met kenmerken zoals: gegarandeerde pensioenen voor nabestaanden en een garantietermijn op kosten en tarieven van 5 jaar. Ook bij dit product heeft de DGA de keuze uit verantwoord beleggen binnen Horizon-, Profiel- en VrijBeleggen Een medische keuring vindt plaats vanaf €500.000 verzekerd risicokapitaal. De DGA heeft zijn eigen portaal. De pensioenbrief maken wij op. Met de aanstaande uitfasering van het Pensioen in eigen beheer heeft de DGA een uitstekend alternatief in handen.

Meer kenmerken over ons product vindt u op de productkaart. Wilt u een offerte aanvragen, dan kan dat met dit aanvraagformulier. In de loop van februari heeft u de mogelijkheid om zelf een DGA offerte te maken.

Webinar DGA Pensioen

Vorige week hadden we ons webinar over het DGA Pensioen. Twee honderd adviseurs schreven zich hiervoor in. In iets meer dan een half uur bespraken Martijn Ras, Fiscaal Jurist en Ria Blok, Salesmanager 3 onderwerpen:

  • Korte samenvatting van de voorgestelde DGA wetgeving. En de gevolgen van het plotselinge uitstel.
  • Hoe gaat Zwitserleven om met de bestaande DGA portefeuille?
  • De kenmerken van nieuwe product DGA Pensioen op beleggingsbasis.

De toehoorders gaven de sprekers gemiddeld bijna een 8 als feedback. Heeft u dit webinar gemist, dan kunt u deze op terugzien op onlineseminar.nl/zwitserleven.

Novelle Wiebes

De door Staatssecretaris Wiebes aangekondigde Novelle bij de Wet uitfasering PEB is gisterenmiddag bij de Tweede Kamer ingediend.

Belangrijkste punten:

  • Het oorspronkelijke voorstel leek de mogelijkheid te bieden om de (toekomstige) indexatie van opgebouwde pensioenafspraken nu al ten laste van de winst te brengen. In de toelichting op de 'novelle' staat nu dat toekomstige indexaties pas in mindering gebracht kunnen worden van de winst wanneer de indexatie zich ook daadwerkelijk voordoet en niet vooraf. Daarmee wordt een verlies voor de schatkist voorkomen.
  • De Staatssecretaris streeft naar een inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB op 1 april 2017;
  • Een coulancetermijn van 3 maanden na inwerkingtreding van de Wet blijft van kracht. In deze periode kunnen DGA’s de laatste stappen zetten om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de nieuwe wetgeving;
  • Op 9 februari wordt er gestemd in de Tweede Kamer. Uiterlijk 7 maart in de Eerste Kamer.