Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven.

Regelmatig beoordelen wij het aanbod van beleggingsfondsen in onze producten. Per 1 november 2016 wijzigt het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Aandelenfonds. Daarnaast bieden wij twee fondsen niet meer aan. De omvang van de beleggingen in deze fondsen zijn te klein geworden.

Zwitserleven Aandelenfonds
Per 1 november wijzigt het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Aandelenfonds. Nu belegt het fonds in aandelen van ondernemingen die aan Euronext Amsterdam zijn genoteerd. Na de wijziging kan het fonds ook beleggen in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan beurzen van overige lidstaten in de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. De naam van het fonds wijzigt ook.

Waarom deze wijziging?
Een goede spreiding van beleggingen verlaagt het risico. En geeft meer mogelijkheden voor een goed rendement. Beleggen in alleen Nederlandse aandelen biedt te weinig mogelijkheden om de beleggingen te spreiden over een groter aantal bedrijven. Door het beleggingsbeleid te wijzigen naar Europa kunnen we in meer dan 400 bedrijven beleggen in plaats van de huidige 28. Betreffende werknemers ontvangen een brief.

Reaal PP Rente Garantiefonds Nederland 4% vervangen door het Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus
Het nieuwe fonds is een gelijkwaardig garantiefonds met een garantie van netto 4% per jaar. De kosten van dit nieuwe beleggingsfonds zijn lager. Het Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus belegt alleen in staatsobligaties. Het beleggingsrisico is hierdoor lager. Een extra rendement boven de garantie van netto 4% kan in de toekomst daardoor ook lager zijn. Werknemers die nu beleggen in het Reaal PP Rente Garantiefonds Nederland 4% ontvangen hiervoor een vergoeding in één keer in de polis. Betreffende werknemers ontvangen een brief.

Reaal PP Pensioen Zekerheid Fonds vervangen door het Etappe Staatsobligaties 10+ Fonds
Het Reaal PP Pensioen Zekerheid Fonds was een obligatiefonds met een vorm van zekerheid over het aan te kopen pensioen. Deze vorm van zekerheid bieden we niet meer aan. Daarom ontvangt de werknemer een vergoeding in één keer in de polis. Befreffende werknemers ontvangen een brief.

Communicatie naar werkgever
Werkgevers ontvangen een kopie van de brief of een bericht op persoonlijke website.

Meer informatie
Op zwitserleven.nl/fondsen vindt u meer informatie over de nieuwe beleggingsfondsen.

Nieuwe factoren voor uitruil en afkoop van pensioen

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor de pensioenverzekeringen van Zwitserleven nieuwe factoren voor uitruil en afkoop van pensioen.

Communicatie naar werkgevers
De bijlage ‘Uitruil en afkoop pensioenen’ is onderdeel van het pensioenreglement. We informeren de werkgever per brief over de nieuwe factoren. Kijk hier voor een voorbeeld van de brief.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon.

Premie bij vrijwillige dekkingen
Op de persoonlijke website van de werknemer wordt voortaan de premie voor alle pensioenen getoond. De premies zijn te zien bij “Details pensioenregeling” en bij “Wijzigen vrijwillige keuzemogelijkheden” op de persoonlijke website. Het tonen van deze premie helpt de werknemer bij de keuze of hij het vrijwillige partner- of arbeidsongeschiktheidspensioenen wil meeverzekeren of niet.