Verbeteringen op uw portaal.

Zwitserleven blijft werken aan de (online) dienstverlening. In deze DigiNieuwz leest u meer over de verbeteringen op uw persoonlijke website mijnpensioen.zwitserleven.nl.

Beter inzicht voor de werknemer

Hoeveel is voor mijn pensioen gestort? Is het pensioen van mijn vorige werkgever al overgeheveld? Welke kosten zijn er ingehouden op mijn pensioen? En welk rendement is er gemaakt? Vanaf nu is dit voor de werknemer zichtbaar op zijn persoonlijke website onder Mijn betalingen in de menubalk.
Hier is dezelfde informatie te vinden als op het Jaarlijks Waardeoverzicht. Maar dan online en met actuele waardes op dagbasis.

Doorgeven van uitdiensttreding in de toekomst

Heeft een werknemer opgezegd? Of heeft de werkgever het arbeidscontract beëindigd? Dit kan nu direct worden doorgeven op Mijn regeling op het portal van de werkgever. De wijziging wordt automatisch geagendeerd. En verwerkt zodra de datum van dienstverlating is bereikt. Op dat moment ontvangen werkgever en werknemer  hiervan ook een bevestiging.
NB. Bent u als adviseurs gemachtigd door de werkgever? Dan kunt u deze wijziging ook doorgeven op het portaal van de werkgever.

Dividenduitkeringen Zwitserleven beleggingsfondsen

Op 12 mei 2016 is voor de Zwitserleven beleggingsfondsen dividend of rendement uitgekeerd. Hierdoor dalen de koersen van deze fondsen. Het dividend en rendement wordt niet contant uitgekeerd. Wij zetten ze om in extra participaties.

Op onze website lees je hoe dit werkt (met rekenvoorbeeld).

'Algemeen Pensioenfonds is geen heilige graal'

Zwitserleven ziet voorlopig af van de oprichting van een Algemeen Pensioenfonds (APF). Dat maakte Arjen van Zanten, directeur Zwitserleven PPI, onlangs bekend tijdens het pensioenseminar Op&Top Pensioen. Zwitserleven PPI werkt wel aan een innovatief DC-product met zekerheid. De introductie volgt na de zomer, onder de naam Zwitserleven Nu Pensioen Plus!. Arjen: ‘Deze oplossing is beter en duurzamer voor onze klanten, werkgevers en hun werknemers.’ 

Lees het interview.