Uitbreiding Zwitserleven Exclusief Pensioen: 1,5% en 2% staffel en ZekerheidZwitch.

De rente blijft laag. Dit zorgt er voor dat de premies voor middelloonregelingen fors stijgen. Werkgevers willen overstappen naar een DC regeling. Daarbij lopen werkgevers steeds vaker tegen de beperking aan van de gepubliceerde 3% en 4% staffels. Deze zijn niet voldoende om te voorzien in de pensioenambitie van deze werkgevers. Het Zwitserleven Exclusief Pensioen breiden we daarom uit met 1,5% en 2% staffels. Daarnaast komt in het Zwitserleven Exclusief Pensioen de innovatieve ZekerheidZwitch beschikbaar.

1,5% en 2% staffel

De 1,5% en 2% staffels zijn gebaseerd op de technische- en bedrijfseconomische grondslagen van het Zwitserleven i-Pensioen en een rekenrente van 1,5% en 2%.

Rekenrente   1,50% 2%
Staffel   II II
Leeftijd      
van t/m Percentage Percentage
18 19 17,60 13,10
20 24 18,60 14,10
25 29 20,00 15,50
30 34 21,60 17,20
35 39 23,30 19,00
40 44 25,20 21,00
45 49 27,20 23,20
50 54 29,50 25,80
55 59 32,10 28,80
60 64 35,10 32,30
65 66 37,50 35,00

Deze staffels zijn exclusief beschikbaar in het Zwitserleven Exclusief Pensioen onder de volgende voorwaarden:

  • Minimaal jaarpremie is € 150.000.

  • Maximale gemiddelde leeftijd van de deelnemers in het contract is 50 jaar.

  • Het mag een percentage zijn van bovenstaande staffel(s) maar de staffel moet altijd de 3% rekenrente staffel overstijgen.

  • Contracttermijn 5 jaar.

De ZekerheidZwitch bij Zwitserleven Exclusief Pensioen

Het Zwitserleven Exclusief Pensioen wordt in 2017 uitgebreid met de ZekerheidZwitch. Met de ZekerheidZwitch krijgen werknemers meer zekerheid en duidelijkheid over het te bereiken pensioen naarmate de pensioendatum nadert.

Wat is de ZekerheidZwitch?

Met de ZekerheidZwitch start de werknemer vanaf 15 jaar vóór de pensioendatum met het maandelijks aankopen van gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen. Dit noemen wij de ZekerheidZwitch. Het gegarandeerde ouderdomspensioen ontvangt de werknemer vanaf de pensioendatum. Op de pensioendatum is het volledige beleggingskapitaal omgezet in een gegarandeerd pensioen. Meer informatie vindt u hier.

Offerte

De nieuwe staffels en de ZekerheidZwitch zijn nog niet beschikbaar in de offerte software. Wilt u een offerte ontvangen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon.