Precontractuele dekking tot en met 31 januari 2017.

Overeenkomst eindigt per 1 januari 2017

Heeft u relaties waarvan het contract eindigt per 1 januari 2017? Dan vervallen op dat moment de eventuele huidige dekkingen voor de partner en kinderen bij overlijden van de werknemer. Ook de eventuele dekking voor arbeidsongeschiktheid vervalt dan. Het is dus belangrijk dat uw relatie vóór 1 januari 2017 een beslissing neemt.

Precontractuele dekking

We kunnen ons voorstellen dat uw relatie extra tijd nodig heeft om een beslissing te nemen over de pensioenregeling. Daarom verlengen we vanaf 1 januari 2017 de dekking voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico zoals vermeld in ons verlengingsvoorstel met 1 maand. Hierbij gaan we ervan uit dat we onze samenwerking voortzetten.

Heeft uw relatie meer tijd nodig?

Wij kunnen de precontractuele dekking met 2 maanden extra verlengen als uw relatie onze samenwerking voortzet. Wij verlengen de precontractuele dekking als wij een akkoordverklaring of intentieverklaring ontvangen voor 1 februari 2017. Met de akkoordverklaring wordt de RendementsCorrectie vastgezet. Met de intentieverklaring wordt de RendementsCorrectie niet vastgezet.

Als we geen bericht ontvangen sturen we na 1 februari 2017 een brief naar de werknemers om hen erop te wijzen dat er dan geen dekking meer is voor de risico's van arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de precontractuele dekking? Neem dan contact op met uw Internal of External Accountmanager.