Kwartaalrapportage Actiam en wijzigingen rondom waardeoverdracht.

Verantwoord beleggen: wat is er allemaal gedaan in het 2e kwartaal 2016? Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Wijzigingen rondom waardeoverdracht

Er zijn de afgelopen tijd ontwikkelingen geweest rondom waardeoverdracht. Op zwitserleven.nl/wijzigingen-waardeoverdracht leest u hier alles over. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.  

Termijn aanvraag waardeoverdracht is vervallen

Werknemers zijn niet meer gebonden aan een termijn om een verzoek tot waardeoverdracht te doen. Dit geldt alleen voor werknemers met een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Deelnemers die voor 1 januari 2015 niet om een waardeoverdracht hebben verzocht, kunnen dit alsnog doen zodra hun huidige dienstverband is afgelopen en een nieuwe dienstverband start.

Uitbreiding tijdelijke regeling bijbetalingslasten

Vanaf 1 januari 2015 is de bijbetalingsplicht voor alle werkgevers bij waardeoverdracht beperkt. Is de aanvullende bijdrage van de werkgever meer dan € 15.000,- en 10% van de overdrachtswaarde? Dan vervalt het recht op waardeoverdracht.

Wijziging toekenning surplus

Door de dalende marktrente ontstaat er in sommige gevallen een surplus bij inkomende waardeoverdracht. Na overleg met brancheorganisaties en de politiek gaat Zwitserleven over tot het toekennen van het surplus aan de deelnemer. Is er bij een verzoek tot inkomende waardeoverdracht sprake van een surplus? Dan wordt dat surplus vanaf 1 september 2016 gebruikt voor extra pensioenaanspraken voor de werknemer.

Communicatie naar uw relaties

Uw relatie ontvangt een brief over deze wijzigingen. Hier treft u een voorbeeld van deze brief.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met uw accountmanager of lees meer over dit onderwerp op onze website.