Jaarlijks Waardeoverzicht.

Ieder jaar ontvangen deelnemers in een pensioenregeling op basis van beleggingen een jaarlijks waardeoverzicht. Hierin staat informatie over de kosten en de waardeontwikkeling van het pensioenkapitaal over het afgelopen jaar.

We versturen de overzichten in fases de komende weken. U kunt ze in MyWorkplace bekijken. De overzichten die in mijnpensioen.zwitserleven.nl te raadplegen zijn worden op een later moment verstuurd. U hoort dit nog van ons.

Voorbeeld jaarlijks waardeoverzicht.