Betalen van premie ook mogelijk via automatische incasso.

Voor relaties met een Zwitserleven Nu Pensioen, Zwitserleven Nu PensioenRekening en Zwitserleven Exclusief Pensioen op mijnpensioen.zwitserleven.nl introduceren wij automatische incasso voor bedrijven.

Voordeel automatische incasso

Automatische incasso heeft als voordeel dat uw relatie een betaling niet kan vergeten en de betaling altijd op tijd binnen is. Hiermee voorkomt uw relatie dat hij rente over een openstaand bedrag moet betalen.

Communicatie naar werkgevers

In het tweede kwartaal van 2016 ontvangen betreffende werkgevers een brief met informatie over deze nieuwe mogelijkheid van premiebetaling. Hier vindt u een voorbeeld van de brief.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Financiële Administratie via telefoonnummer (020) 347 88 84. Of stuur een e-mail naar machtigingen@zwitserleven.nl.