Zwitserleven onderzoekt de mogelijkheid van een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Wij krijgen steeds vaker de vraag wat Zwitserleven gaat doen met de komst van de APF. In dit bericht leest u hier meer over.

Een interessante oplossing?
De overheid is van plan een alternatief voor pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen mogelijk te maken. Het APF (Algemeen Pensioenfonds) biedt vooral kleine ondernemingspensioenfondsen een oplossing voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. Met de mogelijkheid de eigen identiteit- en regeling te behouden. Ook voor werkgevers met een gegarandeerde pensioenregeling bij een verzekeraar kan een APF een interessant alternatief zijn. Door de lage rentestand krijgen zij bij contractverlenging te maken met forse premiestijgingen. Bij een overstap naar een APF kan die premiestijging lager uitvallen. Daar staat voor de deelnemer tegenover dat zijn pensioenaanspraak minder zeker is.

Zwitserleven oriënteert zich op de mogelijkheden
Zwitserleven heeft een sterke positie in de markt van gegarandeerde pensioenen. De oprichting van een APF lijkt dan ook voor de hand te liggen en aan te sluiten bij de activiteiten van Zwitserleven. We onderzoeken daarom of, en hoe, wij ons aanbod gaan uitbreiden met een APF. Dit zou voor onze klanten die nu een gegarandeerd pensioen hebben een goed alternatief kunnen zijn om hun DB-regeling voort te zetten. Wij zijn hierover druk in gesprek met adviseurs en klanten. Na de zomer verwachten wij meer te kunnen zeggen.

De ZwitchOptie
De verwachting is dat door de forse kostenstijging steeds meer werkgevers met een gegarandeerd pensioen naar alternatieven gaan zoeken. Voor werkgevers die over willen stappen naar een beschikbare premieregeling maar wat meer bedenktijd nodig hebben, hebben wij de ZwitchOptie ontwikkeld. Hiermee kan de werkgever flexibel en met zekerheid over een aantal kosten, over naar een beschikbare premieregeling. We bieden in het eerste en tweede jaar dat het contract nog in i-Pensioen Middelloon blijft een aantrekkelijke korting. In het vierde en vijfde jaar betaalt de werkgever een opslag. Als Zwitserleven een APF gaat oprichten kan de klant ook overstappen naar het APF van Zwitserleven.

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen!

Meer informatie