Zwitserleven doet weer mee aan de Pensioen3Daagse.

Op 3, 4 en 5 november is de Pensioen3daagse. Dit is een initiatief van Wijzer in Geldzaken en het Ministerie van Financien. Ruim 40 bedrijven bundelen hun krachten om tijdens deze dagen de consument pensioenbewuster te maken. Zwitserleven vindt dit een uitstekend initiatief! Daarom organiseren we de PensioenAvond.

PensioenAvond
Op 4 november organiseren we de bekende PensioenAvond voor klanten van Zwitserleven. Ronald Gort van Zwitserleven vertelt over de verandering in pensioenland en over de pensioenkeuzes die straks kunnen worden gemaakt. Het gaat om algemene informatie over pensioen. Van advisering is geen sprake.

In het tweede deel van de avond vertelt Victor Lamme, professor aan de Universiteit van Amsterdam, over hoe het brein verandert als we ouder worden. Hoe wordt het brein beïnvloed door media, beleid, overheid? En zeker als het gaat over pensioen, ziektekosten en actuele gebeurtenissen. Dit wordt een interactieve sessie vol leuke voorbeelden.

Binnenkort ontvangen deelnemers vanaf 58 jaar én een pensioenregeling bij Zwitserleven hiervoor een uitnodiging. We respecteren hierbij de afspraken die we met u als adviseur hebben gemaakt. Vooraf informeren we de werkgevers. Daarnaast kunnen geïnteresseerden van buiten Zwitserleven zich inschrijven. Via social media en in de lokale pers brengen we de PensioenAvond onder de aandacht.

Jaarlijkse risicometing

Werknemers die hebben gekozen voor VrijBeleggen ontvangen jaarlijks de risicometingsbrief. Deze brief versturen we in de komende weken. De brieven voor contracten in mijn.pensioen.zwitserleven.nl worden op een later moment verstuurd. U hoort dit nog van ons.

Sluit het beleggingsrisico aan bij het beleggerprofiel?
In de risicometingsbrief vergelijken wij het risico van de beleggingen met het bij ons bekende beleggerprofiel van de deelnemer.

Online wijzigen
Wijkt het beleggingsrisico af van het beleggerprofiel? Dan kan de werknemer zijn profiel of de verdeling van de beleggingen aanpassen. Wijzigingen worden vastgelegd in een document. Het document kunnen de werknemers inleveren bij hun werkgever. De werkgever kan de gevraagde wijziging eenvoudig invoeren in MyWorkplace. Als u My Workplace beheert voor de werkgever, kunt u de wijzigingen invoeren. Dit is mogelijk via de optie Beheer -> Wijziging -> Switch/wijzigen fondsverdeling.

Meer weten?
Voor uw gemak sturen wij hierbij voorbeelden van de risicometing en de brief aan de werkgever. Heeft u nog vragen? Uw relatiebeheerder helpt u graag.