Precontractuele dekking tot 31 januari 2016.

Overeenkomst eindigt per 1 januari 2016
Heeft u relaties waarvan het contract eindigt per 1 januari 2016? Dan vervallen op dat moment de huidige dekkingen voor de partner en kinderen bij overlijden van de werknemer. Ook de eventuele dekking voor arbeidsongeschiktheid vervalt dan. Het is dus belangrijk dat uw relatie vóór 1 januari 2016 een beslissing neemt.

Precontractuele dekking
We kunnen ons voorstellen dat uw relatie extra tijd nodig heeft om een beslissing te nemen over uw pensioenregeling. Daarom verlengen we vanaf 1 januari 2016 de dekking voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico zoals vermeld in ons verlengingsvoorstel. Hierbij gaan we ervan uit dat we onze samenwerking voortzetten. Afgelopen week heeft uw relatie de voorlopige nota voor 2016 ontvangen. Tijdige betaling van deze nota is belangrijk. Gaat uw relatie toch weg bij Zwitserleven? Dan storten we de premie van de voorlopige nota terug.

Meer informatie
Heeft u vragen over de precontractuele dekking? Of heeft uw relatie meer tijd nodig? Neem dan contact op met uw accountmanager of relatiemanager.