Nieuwe tarieven Zwitserleven i-Pensioen voor 2016.

De nieuwe tarieven per 1 januari 2016 voor het Zwitserleven i-Pensioen zijn bekend. U kunt vanaf nu ook direct via zwitserleven.nl/adviseur offertes maken met de nieuwe tarieven.

Wat verandert er in ons tarief per 2016?

  • Nieuw tarief voor RendementsCorrectie.
  • De geldigheidstermijn van de RendementsCorrectie is een week. Voorheen was dit 6 weken met een bandbreedte. Meer informatie vindt u op zwitserleven.nl/rendementscorrectie. Offertes die u eerder gemaakt heeft blijven wel 6 weken geldig.
  • Het risico van bijbetalen of een overschot bij individuele uitgaande waardeoverdrachten kan verzekerd worden tegen 0,8% van de bruto koopsom. Dit was 0,4% van de bruto koopsom.
  •  Nieuwe kwantumkorting tabel.

Alle informatie over Zwitserleven i-Pensioen vindt u in de productkaart.

Verlengingen 2016
In onze verlengingsvoorstellen voor Zwitserleven i-Pensioen gaan we uit van de nieuwe tarieven. Deze voorstellen zetten wij klaar in i-Software. De huidige regeling is het uitgangspunt van het voorstel. Wilt uw relatie een offerte met andere  uitgangspunten? Dan kunt u de offerte zelf aanpassen via zwitserleven.nl/adviseur. Meer informatie over de verlengingen leest u op zwitserleven.nl/naar2016.

Overstappen van i-Pensioen naar beschikbare premie
Door de lage rente zijn gegarandeerde pensioenregelingen erg duur geworden. Het kan daarom interessant zijn om over te stappen naar een beschikbare premieregeling. Heeft uw relatie meer tijd nodig om een keuze te maken? Dan heeft Zwitserleven de ZwitchOptie. Met de ZwitchOptie kan uw relatie ieder jaar beslissen om over te stappen van i-Pensioen Middelloon naar het Zwitserleven Exclusief Pensioen of het Nu Pensioen (PPI). Meer informatie leest u hier. Heeft u vragen over de ZwitchOptie? Neem dan contact op met uw relatiemanager of pensioenspecialist die uw verlengingen begeleid.