Individueel traditioneel pensioen: rechtstreekse verzending mutatienota's en polis.

De werkgever ontvangt nu al rechtstreeks het rekening-courantoverzicht waarop de nota’s staan vermeld. Vanaf 1 mei 2015 ontvangt de werkgever naast de prolongatienota’s ook rechtstreeks de mutatienota’s. Hierdoor beschikt hij direct over al zijn financiële documenten. Als adviseur hoeft u de mutatienota’s dus niet meer door te sturen.

Ook de polis voor de deelnemer hoeft u vanaf 1 mei niet meer door te sturen. Deze ontvangt de deelnemer voortaan rechtstreeks. U ontvangt altijd een kopie van de polis.

Duurzaam pensioenbeleggen hoort bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Practice what you preach. Ofwel: geef het goede voorbeeld door te doen wat je zegt. Vanuit die filosofie koos MVO Nederland eind 2014 voor Zwitserleven PPI als nieuwe uitvoerder van de collectieve pensioenregeling. Doorslaggevend bij de besluitvorming was het duurzame beleggingsbeleid, vertellen directeur Willem Lageweg en HR-manager Margaret Karsten. Een gesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam personeelsbeleid. Lees het volledige artikel in Update.