Automatische dekking DGA en werknemer met individueel pensioen stopt per 31 januari 2015.

De automatische dekking voor overlijdensrisico boven de €100.000 voor DGA en werknemer met een individueel pensioen bij Zwitserleven loopt nog tot 31 januari 2015. Hierna stopt deze dekking.

Wat kunt u doen voor deze relaties?
Nabestaanden van de DGA en de individuele werknemer hebben te maken met een verminderd nabestaanden-pensioen bij een salaris boven de €100.000.

Uw relatie kan eventueel een losse overlijdens-risicoverzekering sluiten. We hebben samen met Reaal een Overlijdensrisicoverzekering zonder medische beoordeling.

Overlijdensrisicoverzekering zonder medische beoordeling?
De offerte voor deze Reaal Overlijdensrisicoverzekering moet u bij Zwitserleven opvragen. Hiervoor gelden - naast de gewone acceptatiecriteria van de Reaal Overlijdens-risicoverzekering- de volgende acceptatiecriteria:

  • alleen DGA’s en werknemers met een individueel pensioen bij Zwitserleven met een inkomen boven €100.000 kunnen hiervan gebruik maken
  • bij een looptijd van minimaal 10 jaar mag het verzekerd kapitaal niet meer dan 5 keer het gedeelte van het inkomen boven de €100.000 zijn (bij kortere looptijd hoort een lager verzekerd kapitaal)
  • we gaan uit van het inkomen zoals bij ons bekend op 31 december 2014
  • de verzekerde van de aangevraagde Reaal Overlijdensrisicoverzekering is dezelfde verzekerde als die in de pensioenregeling staat
  • de einddatum van de aangevraagde Reaal Overlijdensrisicoverzekering is gelijk aan de bij ons bekende pensioendatum
  • u kunt tot 15 maart 2015 een offerte bij Zwitserleven opvragen. Hierna vervalt de mogelijkheid om de verzekering zonder medische beoordeling aan te vragen.
  • de voorlopige dekking gaat in zodra de getekende aanvraag is ontvangen. Deze dekking loopt tot de verzekering ingaat, maar uiterlijk tot 30 dagen na ontvangst van de aanvraag

Voor een indicatie van de premie kunt u hier een berekening maken.

Uw relatie kan natuurlijk ook een hoger verzekerd kapitaal, een andere looptijd of een andere verzekerde kiezen. Dan moet er wel een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Bespreek dit met uw relatie. Zwitserleven en Reaal geven daarover geen advies.

Wilt u gebruik maken van dit voorstel?
Neem dan contact op met projectteam DGA via telefoonnummer (020) 578 30 80 of stuur een e-mail naar projectteamDGA@zwitserleven.nl.