Zwitserleven Update nr. 1 2012

De Zwitserleven Update is hét pensioen-vakblad. Hieronder leest u in het kort wat er in de Update van januari 2012 te lezen is en kunt u de artikelen in pdf downloaden.


Ons pensioenstelsel moet radicaal op de schop (pdf)
Het pensioenstelsel in Nederland is bij ongewijzigd beleid ten dode opgeschreven. Als het roer niet omgaat, zijn de pensioenfondsen met een vergrijsd deelnemersbestand over twintig aar leeg en vinden de jongeren van nu de hond in de pot. Dat voorspelt Martin Pikaart, voorzitter van het AVV (Alternatief voor Vakbond). Het pensioenakkoord biedt geen oplossing, maar versnelt de teloorgang. ‘De koek wordt heel erg scheef verdeeld. En dat onder het kopje solidariteit!’
 
 
Nieuwe vergunning voor advisering over pensioen: doen? (pdf)
Naar verwachting zal het aantal pensioenadviseurs de komende jaren drastisch afnemen. Momenteel zijn zo’n 6.500 kantoren actief op het gebied van pensioenadvisering – waarvan overigens maar zo’n 2.600 echt serieus. De voorspelde daling wordt vooral veroorzaakt door de komst van de (nieuwe) vergunning voor advisering over tweede pijler pensioenproducten. Vanaf 2014 komen alleen adviseurs die voldoen aan de nieuwe pensioendeskundigheidseisen in aanmerking voor een vergunning van de AFM, zodat dan naar verwachting nog 300 tot 500 pensioenadvieskantoren met zo’n 2.000 pensioenadviseurs over zijn.

Juridische status van afsluitprovisie (pdf)
De laatste jaren zijn verschillende regels tot stand gekomen voor financieel dienstverleners die in de praktijk een groot effect sorteren. Ik refereer aan de passende provisieregels en de beloningstransparantie. In de aankomende jaren komen daar een aantal nieuwe maatregelen bij die eveneens van invloed zijn op financieel dienstverleners. Ik noem in dit verband het provisieverbod en aanverwante maatregelen en de deelvergunning Pensioenverzekeringen. Het zijn ontwikkelingen die er naar verwachting toe zullen leiden dat het aantal intermediairs waar pensioenuitvoerders zaken mee doen in de komende jaren aanzienlijk zal dalen. Dat veroorzaakt discussies, onder andere over afsluitprovisie.

Om medewerkers te binden is meer nodig dan een goede pensioenregeling (pdf)
‘Je bent jong en je wilt wat!’ Met die kreet veroverde Veronica dertig jaar geleden een plek in het publieke omroepbestel. Voor bedrijven die veel ‘young professionals’ in dienst hebben, zoals mediabedrijf IDG Nederland, is de slogan vandaag de dag actueel als vraag: wat willen jongeren eigenlijk? Hoe kunnen we de ‘jobhoppers’ van nu boeien en binden? Saskia van Delft, HR Manager bij IDG: ‘Ontwikkelingsmogelijkheden staan bovenaan de wensenlijst.'

DC-regelingen; Een passend antwoord op de individuele pensioenambitie (pdf)
Werkgevers kunnen hun medewerkers straks een derde generatie beschikbare premieregeling aanbieden, waarbij deelnemers tegen institutionele kostentarieven een op hun pensioenambitie toegesneden lifecycle profiel gaan kiezen. Een premiepensioeninstelling (PPI) kan als regisseur van onderaannemers per onderdeel de beste aanbieder inhuren, gericht op het belang van de deelnemers en niet gerelateerd aan het commerciële belang van de aanbieders zelf. Misschien is dit wel het passende antwoord op tal van ontwikkelingen die door het pensioenakkoord zijn gemarkeerd.

Column: Oudere werknemer is goud waard (pdf)
 

Verder zijn er de rubrieken: BeleggingsUpdate, KorteUpdate en Marktonderzoek en Pensioen. Deze leest u in de complete Update.

Wilt u de Update vier keer per jaar op een door u opgegeven adres ontvangen? Meld u dan aan

Cookies

Zwitserleven wil u een goed werkende website aanbieden. Om dit te kunnen doen, plaatsen we cookies op uw computer. Meer informatie over cookies.