Zwitserleven Update nr. 3 2011

De Zwitserleven Update is hét pensioen-vakblad. Ook in de Update van oktober weer interessante artikelen en interviews. Hieronder leest u in het kort wat er in de Update van oktober 2011 te lezen is en kunt u de artikelen in pdf downloaden.


Als vrouwelijke pensioenprofessional heb je een natuurlijke voorsprong (pdf)
Hoeveel vrouwelijke pensioenadviseurs zijn er in Nederland? Naar schatting zo’n 250; 10% van het totaal. Een select clubje dus. Vrouwen die in de pensioenbranche een topfunctie vervullen, zijn helemaal zeldzaam. Eén van hen is Patricia Schellen, partner en lid van het managementteam van de MontClair Groep BV. Hoe bevalt het haar als vrouw in een mannenwereld? Om dat uit te vinden, reisden we af naar Hilversum, de thuishaven van MontClair.
 
 
De ondernemer en zijn pensioen (pdf)
‘Koersvast in onzekere tijden’. Onder dat motto presenteerde het kabinet-Rutte op Prinsjesdag de Miljoenennota 2012. In het bijbehorende Belastingplan 2012 worden diverse maatregelen aangekondigd die direct effect hebben op de ondernemer/ZZP’er en zijn pensioen. Wat is de koers van het kabinet? Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën geeft antwoord op vijf vragen.

Het pensioenakkoord bediscussieerd (pdf)
Sociale partners en kabinet zijn op 9 juni 2011 tot overeenstemming gekomen over een herziening van de AOW en het pensioen dat in de tweede pijler wordt opgebouwd. De lijn van het in juni 2010 gesloten pensioenakkoord is hiermee door sociale partners uitgewerkt.

Prinsjesdag 2011 op hoofdpunten (pdf)
De financiële toestand in de wereld is zorgelijk en ook Nederland ontspringt de dans niet. Het kabinet heeft de Miljoenennota 2012 om die reden de naam ‘Koersvast in onzekere tijden‘ meegegeven. De koersvastheid komt tot uitdrukking in het feit dat de fiscale plannen in vergelijking met andere jaren weinig nieuws bevatten voor financiële producten. De belangrijkste veranderingen op pensioengebied op een rij.

Maakt een PPI pensioen transparanter, goedkoper en eenvoudiger? (pdf)
De Premie Pensioeninstelling (PPI) doet sinds haar intrede, per 1 januari 2011, veel stof opwaaien. Inmiddels is door De Nederlandsche Bank (DNB) de eerste vergunning afgegeven aan BeFrank’1. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zien zich vergezeld van een nieuwe concurrent en er zullen er nog zeker 10 volgen.

Pensioen bij uitdiensttreding (pdf)
Hoe zien de pensioenaanspraken er uit als een deelnemer uit dienst gaat? En hoe zit het met het partnerpensioen en de waardeoverdracht? Of wat gebeurt er met de pensioenaanspraken als een deelnemer werkloos wordt?

Bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht; Tussenoplossing bij gebrek aan fundamentele oplossing (pdf)
Op 16 juni 2011 stuurde minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer een brief over de bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht. In deze brief benoemt de minister een tweetal oplossingen die de bijbetalingsverplichting voor de werkgever beperken. Welke gevolgen heeft de brief van de minister op het wettelijk recht op waardeoverdracht en is er wel sprake van een oplossing?

Column Erik Beckers (pdf)
De ideale pensioenklant bestaat!

Verder zijn er de rubrieken: BeleggingsUpdate, KorteUpdate en Marktonderzoek en Pensioen. Deze leest u in de complete Update.

Wilt u de Update vier keer per jaar op een door u opgegeven adres ontvangen? Meld u dan aan

Cookies

Zwitserleven wil u een goed werkende website aanbieden. Om dit te kunnen doen, plaatsen we cookies op uw computer. Meer informatie over cookies.