Uitstel van pensioen na de pensioeningangsdatum, kan dat?

Een veelgestelde vraag is of het mogelijk is om het ouderdomspensioen feitelijk later te laten ingaan dan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioendatum. Dat is mogelijk, maar er gelden wel een paar spelregels en voorwaarden.

De spelregels
De spelregels volgen met name uit de fiscale wetgeving. Uitstel van de pensioendatum is fiscaal alleen mogelijk indien - en voor zover - de pensioengerechtigde na die datum blijft doorwerken in een dienstbetrekking. De nieuwe pensioendatum moet direct aansluiten op het beëindigen van die dienstbetrekking. Als de in de regeling vastgestelde pensioendatum wordt uitgesteld zonder dat sprake is van voortzetting van een dienstbetrekking, wordt de regeling onzuiver. Dit heeft tot gevolg dat de gehele aanspraak (progressief) belast wordt en revisierente is verschuldigd.

De voorwaarden
Een latere ingangsdatum van de pensioenuitkeringen van een “actieve” werknemer dan de in de regeling vastgestelde pensioendatum is alleen mogelijk als dit door de werkgever en werknemer is overeengekomen. Daarnaast moeten de uitkeringen voor het ouderdomspensioen uiterlijk ingaan bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

Als het pensioen 100% van het pensioengevend loon komt te bedragen voordat de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt, moeten de uitkeringen voor het ouderdomspensioen uiterlijk ingaan op de 65-jarige leeftijd.
Op het moment dat het ouderdomspensioen 100% van het pensioengevend loon komt te bedragen nadat de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, moet het ouderdomspensioen ook direct ingaan. 
 
Mogen premievrije verzekeringen (slapersrechten) ook worden uitgesteld?
Als sprake is van slapersrechten kan een in de regeling vastgestelde pensioendatum worden uitgesteld. Ook dan geldt de eis dat uitstel alleen mogelijk is voor zover betrokkene doorwerkt in een tegenwoordige dienstbetrekking bij een andere werkgever. In dat geval moet wel met enige regelmaat, maar tenminste jaarlijks, worden getoetst of en in welke mate wordt doorgewerkt. Bij een verlaging van de deeltijdfactor in die dienstbetrekking zullen de pensioenuitkeringen naar rato moeten worden verhoogd. Bij het beëindigen van de dienstbetrekking waarin is doorgewerkt, moet het pensioen ingaan. Voor de toetsing kan worden volstaan met een jaarlijkse verklaring over de mate van doorwerken.

Opmerkingen Zwitserleven
Bij het bepalen van de 100% grens telt ook de AOW-uitkering mee.
Bij uitstel van de pensioendatum moet sprake zijn van een bestaande, tegenwoordige dienstbetrekking. Zelfstandige ondernemers en uitkeringsgerechtigden zijn niet in een dienstbetrekking werkzaam. Zij kunnen daarom de pensioendatum van een regeling uit een voormalige dienstbetrekking niet uitstellen.
Het doorwerken bij een andere werkgever wordt door Zwitserleven gecontroleerd door middel van een jaarlijkse verklaring van de werknemer. Deze verklaring moet ook door de betrokken werkgever ondertekend zijn.
Als de regeling onzuiver blijkt te zijn, wordt niet alleen de gehele aanspraak progressief belast. Ook is revisierente verschuldigd van 20% over de waarde van de aanspraak.

Fiscale Zaken, Deby Lie

Blijf op de hoogte via Update!

In Update vindt u columns, artikelen, interviews en nieuws over pensioen. Wilt u iedere maand de meest recente artikelen ontvangen per e-mail? Meld u dan nu aan.

Direct contact
020 - 347 84 78
Of stel een vraag

Blijf op de hoogte via Update!

In Update vindt u columns, artikelen, interviews en nieuws over pensioen. Wilt u iedere maand de meest recente artikelen ontvangen per e-mail? Meld u dan nu aan.

Cookies

Zwitserleven wil u een goed werkende website aanbieden. Om dit te kunnen doen, plaatsen we cookies op uw computer. Meer informatie over cookies.