Over de vermogensbeheerder

Sinds 1 april 2010 zijn SNS Asset Management (SNS AM) en Zwitserleven Asset Management (ZAM) geïntegreerd tot één vermogensbeheerorganisatie onder de naam SNS Asset Management. SNS AM is de specialist op het gebied van verantwoord institutioneel vermogensbeheer, terwijl ZAM bekendheid geniet als specialist in het beheer van het pensioenvermogen en het bieden van een breed aanbod van verzekeringsgerelateerde oplossingen voor vermogensbeheer. Door het samengaan van beide organisaties ontstaat binnen SNS REAAL (de moederorganisatie van Zwitserleven) één robuust en efficiënt vermogensbeheerbedrijf met EUR 42 miljard onder beheer en een breed productenpallet voor meer dan 100 relaties.
 
SNS Asset Management beheert vermogens van REAAL, ASN Bank, ASN Beleggingsfondsen Beheer (ABB), SNS Beleggingsfondsen Beheer (SBB) en de Zwitserleven Beleggingsfondsen en alle gescheiden accounts. Daarnaast doet SNS AM ook het vermogensbeheer voor externe klanten en de deelnemers in de eigen fondsen van SNS AM.
 
Kenmerkend is dat SNS Asset Management voor alle asset classes het beheer van haar vermogen op verantwoorde wijze inricht. Hiertoe worden fundamentele investeringsbeginselen gehanteerd die betrekking hebben op mensenrechten, kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie, ernstige milieuschade en controversiële wapens, zoals landmijnen en clustermunitie.
 
Voor meer informatie, zie www.snsam.nl

Directievoering Zwitserleven beleggingsfondsen

Vanaf 30 maart 2010 is SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) benoemd tot beheerder van de Zwitserleven Beleggingsfondsen. Zwitserleven Beleggingsfondsen heeft de structuur van een fonds voor gemene rekening en heeft een open-end karakter.

SBB voert het beheer over en is statutair bestuurder van SNS Beleggingsfondsen N.V. en is daarnaast beheerder van diverse beleggingsfondsen waarvoor geen vergunning is vereist.
De jaarrekening en halfjaarcijfers van SBB zijn beschikbaar op de webpagina van SBB.

SBB zorgt ervoor dat de gelden van de Zwitserleven Beleggingsfondsen op een professionele manier worden beheerd. SBB bewaakt, analyseert en monitort het afgesproken beleggingsbeleid en de daarbij behaalde rendementen.

SBB is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te ’s Hertogenbosch. De vennootschap is opgericht op 29 mei 1989. Op 14 april 2006 is door de Autoriteit Financiële Markten de vergunning op grond van artikel 2:65 Wft verleend. SBB is een 100% deelneming van SNS REAAL N.V. te Utrecht.

De directie bestaat uit:
1. B. Blocq
2. B.W.J. Lind

Cookies

Zwitserleven wil u een goed werkende website aanbieden. Om dit te kunnen doen, plaatsen we cookies op uw computer. Meer informatie over cookies.