HorizonBeleggen

Zwitserleven HorizonBeleggen geeft werkgevers en werknemers beleggen zonder omkijken. Omdat Zwitserleven de samenstelling van de beleggingen van de pensioengelden verzorgt. Dit gebeurt op basis van een zogenaamd ‘lifecycle model’. Dit lifecycle model komt erop neer dat de risico’s van de beleggingen afnemen naarmate de pensioenleeftijd nadert. Het lifecycle model is zo ontworpen dat de kans op een goed rendement benut wordt, terwijl de risico’s steeds verder worden afgebouwd.

Bij HorizonBeleggen vormt de pensioendatum de horizon voor de beleggingen binnen het pensioen van de werknemer. Vandaar ook de naam HorizonBeleggen.

Waarom HorizonBeleggen?

Bij een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen is het wettelijk verplicht dat Zwitserleven werknemers de mogelijkheid biedt om de beleggingen uit handen te geven. Dit gebeurt binnen een zogenaamd ‘Pensioen Risicokader’: de risico’s binnen de beleggingen nemen af naarmate de pensioenleeftijd nadert. Zo behoudt uw werknemer de kans op een goed rendement, terwijl de risico’s via een gedegen systeem steeds verder worden afgebouwd. En hij of zij maakt automatisch gebruik van de beleggingsexpertise van Zwitserleven.

Wanneer HorizonBeleggen?

HorizonBeleggen is vooral geschikt voor werknemers die geen omkijken willen hebben naar hun beleggingen. Maar ook voor de werkgever biedt HorizonBeleggen veel gemak. Bij HorizonBeleggen is het niet nodig dat het beleggerprofiel van de werknemer wordt vastgesteld. Dat scheelt veel extra formulieren en rompslomp.

Hoe werkt HorizonBeleggen?

Bij HorizonBeleggen wordt de pensioenpremie door Zwitserleven verantwoord belegd. Op basis van de leeftijd en resterende jaren tot de pensioendatum van de werknemer beleggen wij in een mix van aandelen, vastgoed, bedrijfs- en staatsobligaties. Wij passen de mix van beleggingen jaarlijks aan. Het beleggingsrisico neemt stap voor stap af, zelf hoeft de werknemer hiervoor niets te doen. Zwitserleven verzorgt het aanpassen van de beleggingen, maar is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit voldoende pensioen oplevert.

Fase 1. Meer dan 15 jaar tot de pensioendatum.

Als de pensioenleeftijd nog ver weg is, is het van belang om de kans op een goed rendement te benutten, terwijl de te lopen risico’s verantwoord blijven. In deze fase van de lifecycle beleggen wij daarom in een mix die voor een groot deel uit aandelen bestaat.

Fase 2. 15 jaar tot vlak voor de pensioendatum.

Vanaf 15 jaar voor de pensioendatum zorgt Zwitserleven dat de beleggingsmix minder risicovol wordt. In deze fase van de lifecycle bouwen wij de beleggingsrisico’s af naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Werknemers hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Zwitserleven zorgt voor de aanpassing.

Fase 3. vlak voor de pensioendatum.

3 jaar voor de pensioenrichtdatum, bestaat de beleggingsmix bijna volledig uit obligaties. Daarvoor maken wij vooral gebruik van het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds. Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van het pensioen.

Wat maakt HorizonBeleggen uniek?

De laatste fase van de pensioenopbouw vraagt wellicht een extra toelichting. Door te beleggen bouwt de werknemer een kapitaal op, waarmee de werknemer op de pensioendatum een pensioenuitkering ‘aankoopt’. De hoogte van dit kapitaal bepaalt dus mede de hoogte van de pensioenuitkering. Daarnaast is de rentestand van belang op het moment dat de werknemer het pensioen aankoopt. Met het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds wordt het aan te kopen pensioen minder beïnvloed door renteschommelingen in de jaren vlak voor de pensioendatum. Kijkt u maar naar onderstaande afbeeldingen.Lage fondskosten en vrijwillig toezicht

De totale fondskosten is afhankelijk van de beleggingsmix. Jaarlijks ontvangen werknemers een waardeoverzicht met daarin ook informatie van de fondskosten. Informatie over de fondskosten zijn ook te vinden op zwitserleven.nl/fondsen.
Voor Zwitserleven HorizonBeleggen maken wij gebruik van Zwitserleven beleggingsfondsen. Door gebruik te maken van onze huisfondsen blijven de kosten laag. De Zwitserleven beleggingsfondsen zijn niet genoteerd op de effectenbeurs. Wel staan onze fondsen onder vrijwillig toezicht van de AFM. Hiermee bieden we hetzelfde toezicht als beursgenoteerde beleggingsfondsen maar dan zonder een dure beursnotering.

De voordelen van HorizonBeleggen

  • Gebruikmaken van de verantwoorde beleggingsfondsen van Zwitserleven
  • Geen omkijken naar de beleggingen
  • Automatische afname van het beleggingsrisico tijdens de looptijd.
  • Verantwoord beleggen tegen lage kosten
  • Vrijwillig toezicht Zwitserleven beleggingsfondsen

Cookies

Zwitserleven wil u een goed werkende website aanbieden. Om dit te kunnen doen, plaatsen we cookies op uw computer. Meer informatie over cookies.