HorizonBeleggen

Wat is HorizonBeleggen?

Zwitserleven HorizonBeleggen betekent voor u beleggen zonder omkijken, omdat Zwitserleven de samenstelling van de beleggingen van uw pensioengelden verzorgt. Dit gebeurt op basis van een zogenaamd ‘lifecycle model’. Dit lifecycle model komt erop neer dat de risico’s van de beleggingen afnemen naarmate uw pensioenleeftijd nadert. Het lifecycle model is zo ontworpen dat u de kans op een goed rendement benut, terwijl de risico’s steeds verder worden afgebouwd. Bij HorizonBeleggen vormt uw pensioendatum de horizon voor de beleggingen binnen uw pensioen. Vandaar ook de naam HorizonBeleggen.

Zwitserleven verzorgt de beleggingen

Bij HorizonBeleggen wordt uw pensioenpremie door Zwitserleven  verantwoord belegd. Op basis van uw leeftijd en resterende jaren tot de pensioendatum beleggen wij in een mix van aandelen, vastgoed, bedrijfs- en staatsobligaties. Wij passen uw individuele mix van beleggingen jaarlijks aan. Het beleggingsrisico neemt stap voor stap af, zelf hoeft u hiervoor niets te doen. Zwitserleven verzorgt het aanpassen van de beleggingen, maar is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit voldoende pensioen oplevert.

Wanneer HorizonBeleggen?

HorizonBeleggen is vooral geschikt voor werknemers die geen omkijken willen hebben naar hun beleggingen. Maar ook voor de werkgever biedt HorizonBeleggen veel gemak. Bij HorizonBeleggen is het niet nodig dat het beleggerprofiel van de werknemer wordt vastgesteld. Dat scheelt veel extra formulieren en rompslomp.

Fase 1. 15 jaar of meer voor de pensioendatum

Als u nog jong bent en uw pensioenleeftijd nog ver weg is, is het van belang om de kans op een goed rendement te benutten, terwijl de te lopen risico’s verantwoord blijven. In deze fase van de lifecycle beleggen wij daarom voor u in een mix die voor een groot deel uit aandelen bestaat.

Fase 2. 15 jaar tot 3 jaar voor de pensioendatum

Op het moment dat u 15 jaar voor uw pensioendatum bent, zorgt Zwitserleven ervoor dat uw beleggingsmix versneld minder risicovol wordt. In deze fase van de lifecycle bouwen wij de beleggingsrisico’s af naarmate de pensioendatum dichterbij komt. U hoeft geen actie te ondernemen. Zwitserleven zorgt voor de aanpassing.

Fase 3. Vlak voor de pensioendatum

3 jaar voor de pensioenrichtdatum bestaat de beleggingsmix bijna volledig uit obligaties. Daarvoor maken wij gebruik van het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds. Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.

Waarom het Zwitserleven Medium Duration Fonds en Zwitserlen Long Duration Fonds?

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt wellicht een extra toelichting. Door te beleggen bouwt u een kapitaal op, waarmee u op uw pensioendatum een pensioenuitkering ‘aankoopt’. De hoogte van dit kapitaal bepaalt dus mede de hoogte van uw pensioenuitkering. Daarnaast is de rentestand van belang op het moment dat u uw pensioen aankoopt. Met het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds zullen renteschommelingen in de jaren vlak voor de pensioendatum uw aan te kopen pensioenuitkering minder raken. Kijkt u maar naar onderstaand afbeeldingen.Lage fondskosten en vrijwillig toezicht

De totale fondskosten is afhankelijk van de beleggingsmix. Jaarlijks ontvangt u een waarde overzicht met daarin ook informatie van de fondskosten. Informatie over de fondskosten zijn ook te vinden op zwitserleven.nl/fondsen.

Voor Zwitserleven HorizonBeleggen maken wij gebruik van Zwitserleven beleggingsfondsen. Door gebruik te maken van onze huisfondsen blijven de kosten laag. De Zwitserleven beleggingsfondsen zijn niet genoteerd op de effectenbeurs. Wel staan onze fondsen onder vrijwillig toezicht van de AFM. Hiermee bieden we hetzelfde toezicht als beursgenoteerde beleggingsfondsen maar dan zonder een dure beursnotering.

Wat doet HorizonBeleggen voor u?

• U hoeft zelf geen tijd te besteden aan de beleggingsportefeuille
• Beleggen in een mix van aandelen, obligaties en vastgoed
• Automatisch minder risicovol beleggen naarmate de pensioendatum nadert
• De onzekerheid over de hoogte van het aan te kopen pensioen verminderen

Cookies

Zwitserleven wil u een goed werkende website aanbieden. Om dit te kunnen doen, plaatsen we cookies op uw computer. Meer informatie over cookies.